Welkom bij Docuz.nl

Docuz.nl maakt informatieve digitale documentaires. Onder de knoppen "doelstelling" en "visie" staat dit uitgebreid omschreven. 
Naast de bewegende beelden, is er ook ruimte voor bijzondere nieuwsberichten uit het werkgebied.
Dit werkgebied ligt in de straal tussen Bunde, Echt, Maaseik, Hasselt, het Grensmaasgebied.